چلو خورش قیمه سیب زمینی

۱۷۵,۰۰۰ تومان

برنج شمال

سفارش

چلو کباب سلطانی مخصوص

۲۵۰,۰۰۰ تومان

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی

سفارش

چلو کباب لقمه زعفرانی

۱۹۶,۰۰۰ تومان

گوشت گوسفند, برنج شمال و گوجه و لیمو …

سفارش

زرشک پلو با مرغ

۲۱۸,۰۰۰ تومان

برنج زعفرانی، مرغ شمال و …

سفارش